De melkmerries leven samen met hun veulen in een grote kudde. Gedurende de nacht grazen ze in de weide en overdag kunnen ze vrij in en uit de stal lopen. Hun welzijn, gezondheid en goede voeding staan voorop. De band tussen moeder en veulen moet sterk blijven. Sociaal contact met andere pony's is van groot belang voor de merries en de opvoeding van het veulen. Overdag verblijven de veulens die ouder zijn dan 6 weken in een eigen kudde, maar zo dat het contact met de moeder blijft. Ze worden extra bijgevoerd. De merries worden vijfmaal per dag gemolken. Daarna gaan ze weer met hun veulen naar de weide. Op deze manier komen de veulens niets tekort.

De veulens (zowel merries als hengsten) worden op ons eigen bedrijf groot gebracht. Een deel van de merrieveulens krijgt op drie-jarige leeftijd zelf een veulen en blijft bij ons als melkpony. De overige veulens, inmiddels vaak drie jaar oud, worden verkocht als kinderrijpony of aan fokkers. De melkmerries worden niet met medicijnen behandeld en regelmatig door de dierenarts gecontroleerd. Alleen gezonde dieren kunnen met gevarieerd, hoogwaardig voer goed produceren. Ze hebben daarom gras, mas, luzerne, brokken zonder toevoegingen en kruidig berghooi tot hun beschikking.